Wspólnota kapłańska

Wspólnotę kapłańską tworzy kilkunastu księży diecezji opolskiej, którzy pragną żyć i pogłębiać charyzmat Ruchu Światło–Życie. Każdy z nich zaangażowany jest w dzieło oazowe, moderuje w parafii wspólnotę lub prowadzi rekolekcje letnie. Kapłani spotykają się co dwa tygodnie w ramach stałej formacji, dzielą się słowem Bożym, tekstami ks. Franciszka Blachnickiego, jak również swoim życiem.

Odpowiedzialnym za Wspólnotę kapłańską jest moderator diecezjalny – ks. Łukasz Michalik Kontakt: michalikluki@gmail.com