Wspólnota klerycka

Klerycka grupa Ruchu Światło-Życie realizuje charyzmat jedności światła wiary przenikającego codzienne życie w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu. Dzieje się to poprzez dążenie do ideału Nowego Człowieka, Nowej Wspólnoty i Nowej Kultury. Nowy Człowiek jest zdolny do miłości agape, czyli posiadania siebie w ofiarnym dawaniu siebie. Nowa Wspólnota jest złączona dzięki Duchowi Świętemu. Dzieje się to także przez wspólne zwrócenie się w kierunku słowa Pana, miłości ku Niemu oraz oddawanie Mu czci w świętej Liturgii. Zaś chrześcijanin żyjący zgodnie z Nową Kulturą przemienia środowisko, w którym żyje poprzez piękne i dojrzałe człowieczeństwo, do którego dąży.

Klerycka grupa Ruchu Światło-Życie dzieli się przy różnych okazjach doświadczeniem relacji z Jezusem Chrystusem, który jest Panem i Zbawicielem. W ramach formacji klerycy spotykają się regularnie w soboty oraz angażują się w rekolekcje oazowe.