Diakonia modlitwy

Diakonia modlitwy

Diakonia Modlitwy musi być widziana w powiązaniu z wszystkimi innymi diakoniami, bo bez modlitwy żadne z (…) zadań nie może być realizowane, ale równocześnie diakonia modlitwy ma na uwadze pogłębianie samego życia modlitwy (…). Grupy modlitewne tak muszą być ustawione, aby widziały siebie na usługach parafii, właśnie jako diakonia, która innych prowadzi do modlitwy i sama się modli.
Dlatego w całym procesie odnowy Kościoła lokalnego diakonia modlitwy musi być widziana jako diakonia fundamentalna. (Ks. Franciszek Blachnicki).
Diecezjalna Diakonia Modlitwy Ruchu Światło – Życie diecezji opolskiej spotyka się raz w miesiącu przeważnie w Opolu. W czasie spotkania jest czas na adorację Najświętszego Sakramentu, konferencję, dzielenie się słowem Bożym i codziennym życiem. Diakonia Modlitwy swoją modlitwą wspiera to wszystko, co dzieje się i czym żyje Ruch. Modli się również za cały Kościół i za każdego człowieka.