Diakonia komunikowania społecznego

Diakonia komunikacji

Diakonia komunikowania społecznego zajmuje się przekazem informacji,
głównie wykorzystując nowe media, czyli możliwości, które daje Internet.
W zamyśle założyciela Ruchu Światło-Życie, ks. Franciszka Blachnickiego „diakonia środków przekazu” miała wykorzystywać na potrzeby Ruchu, inne niż druk, środki komunikacji społecznej, czyli film, radio, telewizję, kasety i przezrocza. W maju 2001 r. nazwa diakonii została zmieniona na „diakonię komunikowania społecznego”, ale funkcjonuje też nazwa „diakonia mass mediów” (DMM).