Diakonia Wyzwolenia

Diakonia Wyzwolenia

Cel

Ruch Światło-Życie uwrażliwia swoich członków oraz wszystkich, którym bliskie są  wszelkie inicjatywy i dzieła związane z wyzwoleniem człowieka mocą Ewangelii Chrystusa od grzechu, zwłaszcza przybierającego rozmiary nałogów społecznych (alkoholizm, narkomania, hazard, itp.) oraz od wszelkiego rodzaju uzależnień i niewoli poniżających godność człowieka, dziecka Bożego. Do realizacji tych zadań powołana jest Diakonia Wyzwolenia.

Powstanie

Wezwanie do podjęcia diakonii wyzwolenia stanęło przed Ruchem bardzo wyraźnie w związku z wyborem kard. Karola Wojtyły na Papieża i z Jego orędziem skierowanym do Polaków 23 października 1978 r.: Proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła.

Odpowiedzią na apel Jana Pawła II było powołanie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

 

Krucjata Wyzwolenia Człowieka

Krucjata Wyzwolenia Człowieka jest programem działania, który ma na celu przezwyciężenie wszystkiego, co zagraża godności osoby i poniża zdrowe obyczaje społeczne. Dlatego Krucjata Wyzwolenia Człowieka propaguje styl życia oparty na prawdzie, miłości i wolności. Jest służbą na rzecz wyzwolenia z nałogów społecznych, zwłaszcza alkoholizmu oraz ze wszelkiego zakłamania i lęku, które niszczą ludzką godność i nie pozwalają człowiekowi urzeczywistniać siebie zgodnie ze swoim powołaniem.

Metody działania KWC

Ponieważ wyzwolenie jest możliwe tylko w Jezusie Chrystusie i dokonuje się mocą Jego Ewangelii, dlatego podstawową drogą Krucjaty jest:

 • ewangelizacja, czyli głoszenie z wiarą i mocą Jezusa Chrystusa, który wyzwala człowieka,

 • modlitwa indywidualna i wspólnotowa,

 • post całkowita abstynencja od alkoholu.

 

Abstynencja w KWC

Abstynencja od alkoholu w Krucjacie to osobisty dar, podjęty dobrowolnie z pobudek miłości i odpowiedzialności za dobro drugiego człowieka.

Przez abstynencję Krucjata Wyzwolenia Człowieka rozumie się całkowite i dobrowolne wyrzeczenie się alkoholu jako napoju pod wszelką postacią i we wszelkiej ilości. Definicja ta nie obejmuje używania alkoholu w innym charakterze np. jako lekarstwa (jeśli alkohol występuje jako składnik prawdziwego lekarstwa) lub w celach liturgicznych. Również spożywanie alkoholu w potrawach (np. w tortach) lub w cukierkach zasadniczo nie podpada pod pojęcie abstynencji. Z tak określonej definicji abstynencji wynika, że nie chodzi tu o zwalczanie alkoholu jako takiego, ale o zwalczanie zwyczaju picia alkoholu. Abstynencja jest środkiem do osiągnięcia celu, jakim jest przywrócenie trzeźwości w Polsce i wychowanie dzieci i młodzieży w zdrowych obyczajach.

Przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich!

Zadania KWC

Podstawową formą działania KWC jest świadectwo stylu życia jej członków.

Inne formy działania członków KWC to:

 • spotkania modlitewne i formacyjne członków KWC,

 • organizowanie pielgrzymek w intencjach trudnych problemów społecznych,

 • organizowanie uroczystości religijnych i towarzyskich bez alkoholu (np. wesela, sylwester),

 • praca w gminnych komisjach rozwiązywania problemów alkoholowych,

 • pomoc osobom uzależnionym,

 • rekolekcje dla uzależnionych,

 • praca profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży,

 • parafialne rekolekcje wyzwolenia,

 • młodzieżowe kluby bezalkoholowe,

 • tworzenie ośrodków profilaktyczno-szkoleniowych,

 • diakonia życia wychowanie do czystości i miłości oraz obrony życia,

 • i inne działania na polu zaangażowania społecznego.

 

 

Odpowiedzialni za DIAKONIE WYZWOLENIA

Ks. Grzegorz Rencz

 tel. 77 88 79 140

Beata i Grzegorz Tworek 

e-mail: grzebeamk@poczta.onet.pl

tel. 660178596